Patrona is een Latijns woord en betekent beschermvrouwe.
Met het toekennen van het bewind krijgen wij van de rechtbank de opdracht om de belangen van de cliënt
te beschermen; van het aanvragen van toeslagen, indienen van de belastingaanslag tot het aanvragen van
kwijtscheldingen en bijzondere bijstand. Is er sprake van schulden dan zorgen wij zo snel en goed
mogelijk voor de meest passende oplossing.

Patrona Bewind is het kantoor van Jenny Hoekstra (bewindvoerder).
Jenny Hoekstra heeft ruime ervaring in het ondersteunen van cliënten bij financiële problemen, zowel op
het gebied van bewindvoering als op het gebied van schuldhulpverlening en ondersteuning.

Patrona Bewind werkt samen met o.a. Cavent, Impegno, Gers met Geld, Humanitas Thuisadministratie,
wijkteams Rotterdam, de Voedselbank, de schulddienstverlening van gemeente HW en Kredietbank
Rotterdam.

Sinds 2014 moeten beschermingsbewindvoerders voldoen aan kwaliteitseisen.
Ieder jaar wordt dit opnieuw gecontroleerd door het Landelijk Kwaliteitsbureau.

Patrona Bewind voldoet aan alle kwaliteitseisen en is geplaatst op de lijst van erkende en benoembare
bewindvoerders.
Patrona Bewind
Beschermingsbewind